Velkommen til Vester Hjermitslev

Hvor godt folk er, kommer godt folk til

Varmeværket

Orientering fra varmeværket - november 2018

INFO VARMEVÆRK

På grund af reparationsarbejder på ledningsnettet vil der i dagtimerne forekomme afbrydelser af varmeforsyningen på Blæshøjvej:

Onsdag den 7. november.

Bestyrelsen for Vester Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.

 


Orientering fra varmeværket - oktober 2018

INFO VARMEVÆRK

På grund af installation af nyt fyr på Varmecentralen, kan der i dagtimerne forekomme afbrydelser af varmeforsyningen:
Mandag den 22. oktober og tirsdag den 23. oktober.
Bestyrelsen for Vester Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.


Orientering fra varmeværket - september 2018
 

INFO VARMEVÆRK

På grund af reparationsarbejder på Varmecentralen, kan der i dagtimerne forekomme afbrydelser af varmeforsyningen:

Tirsdag den 11. september.

 

Bestyrelsen for Vester Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.

 

 

V. Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.                                                                      5. september 2018

 

INDKALDELSE TIL AFHOLDELSE AF ORDINÆR

GENERALFORSAMLING

2018

 

Der afholdes ordinær generalforsamling i V. Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a. således:

                    Tirsdag den 25. september 2018 kl. 19:30 i LUNDEN

 

 

Dagsorden jf. vedtægterne

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

     På valg:

     Per Emil Mortensen - modtager genvalg

     Jesper Olesen - modtager ikke genvalg

     Preben Skøttrup - modtager ikke genvalg

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt.

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen

 

Regnskab kan udleveres på generalforsamlingen eller ved henvendelse til sekretæren på vhj-varme@outlook.dk.

Sidst opdateret: Tirsdag d. 6. November 2018, kl. 17:07:18