Velkommen til Vester Hjermitslev

Hvor godt folk er, kommer godt folk til

Landsbyrådet

Landsbyråder er "valgt" på borgermøde afholdt i marts måned 2018.

Landsbyrådets medlemmer er Karen Sørensen, tlf. 51 74 13 14, Søren P. Mortensen, tlf. 98 88 75 90 og John Lovmand, tlf. 22 80 12 54.

Karen Sørensen er Vester Hjermitslevs repræsentant i Jammerbugt Kommunes Landistriktsråd.

Lokalrådet administrerer det årlige kommunale tilskud på p.t. 10.000 kr. Tilskuddet kan f.eks. anvendes til små anlægsprojekter, sociale og kulturelle events og arrangementer eller spares op til større projekter.

Se nærmere oplysninger om Landdistriktsrådet på kommunens hjemmeside 

Sidst opdateret: Fredag d. 13. Juli 2018, kl. 13:49:17