Velkommen til Vester Hjermitslev

Hvor godt folk er, kommer godt folk til

Tak for et godt og konstruktiv borgermøde

Tak for et godt og konstruktiv borgermøde den 11. september i Lunden vedr. en påtænkt anvendelse af Vester Hjermitslev Plejecenter.

Som opfølgning på borgermødet drøftede Økonomiudvalget den 12. september 2018 et muligt lejeforhold med EKKO-fonden vedr. plejecenteret. Økonomiudvalget besluttede at indgå i et samarbejde med EKKO-fonden og Boligselskabet Nordjylland om en udlejning af plejecentret til EKKO-fonden. Økonomiudvalget lade vægt på, at et samarbejde kan gavne mange parter. En lejeaftale kan medvirke til og understøtte de aktiviteter, der er i forvejen i lokalsamfundet. Der kommer igen "lys i vinduerne" i centret og man kan imødekomme et ønske fra EKKO-fonden om at etablere sig i gode rammer.

Lejeforholdet vil få virkning fra 1. oktober 2018 men EKKO-fonden vil hurtigst muligt påbegynde deres forberedelser med indretning af centret.

Vi håber på et godt samarbejde og at der vil blive et godt naboskab mellem centret og borgerne i Vester Hjermitslev.

Mogens C. Gade / Michael Binderup Borgmester Stabschef

Sidst opdateret: Fredag d. 14. September 2018, kl. 19:33:59