Velkommen til Vester Hjermitslev

Hvor godt folk er, kommer godt folk til

Generalforsamling 2018

Vester Hjermitslev
Borgerforening

afholder generalforsamling
onsdag den 24. oktober kl. 19.30
i Lundens lokaler.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest
tirsdag den 16. oktober.

Med venlig hilsen
bestyrelsen

Sidst opdateret: Søndag d. 7. Oktober 2018, kl. 12:40:14