Velkommen til Vester Hjermitslev

Hvor godt folk er, kommer godt folk til

Borgermøde 25. marts - ”Liv i by og skole”

Kommunalbestyrelsen vil jo gerne bl.a. gennem projektet ”Liv i by og skole” forsøge at skabe udvikling i de enkelte lokalsamfund. Derfor er der i forbindelse med budgetaftalen for 2019 afsat 50.000 kr. til hvert lokalsamfund. Pengene kan bruges til

  1. Projekter som fremgår af lokalsamfundets LUP
  2. Møder i lokalsamfundet og forplejning hertil
  3. Bosætningsaktiviteter og arrangementer

Der skal derfor nedsættes en lokal styregruppe som skal beslutte, hvilke tiltag, der skal nyde fremme og administrere puljen. Desuden skal der af styregruppens medlemmer vælges 2 repræsentanter til koordineringsgruppen (samlet for Ingstrup, Saltum og V. Hjermitslev).

Der indkaldes hermed til borgermøde i
Lunden mandag den 25. marts kl. 19
hvor medlemmer til den lokale
styregruppe skal vælges.

Borgerforeningen / John Lovmand

Sidst opdateret: Onsdag d. 13. Marts 2019, kl. 17:18:26