Velkommen til Vester Hjermitslev

Hvor godt folk er, kommer godt folk til

Lokale udviklingsplaner (LUP)

50.000 kr. pulje - Borgermøde

Jammerbugt kommunalbestyrelse har besluttet at afsætte 50.000 kr. på budgettet for 2019 og årene frem til hvert af lokalsamfundene. Pengene administreres af de enkelte lokalråd. På borger-mødet det 25. marts blev følgende valgt til lokalrådet for Vester Hjermitslev og omegn:

  • Karen Sørensentlf. 51741314
  • Heidi Toft Madsentlf. 41667404
  • Mary Høtofttlf. 98887639
  • Kirsten Birketlf. 52230204
  • John Lovmandtlf. 22801254

Pengene må bruges på:

Projekter som fremgår af lokalsamfundets LUP
Møder i lokalsamfundet og forplejning hertil
Bosætningsaktiviteter og arrangementer

V. Hjermitslevs LUP (lokal udviklingsplan), som blev udarbejdet på et borgermøde for et par år siden, skal senest 1. maj revideres.
Der indkaldes derfor til borgermøde i Lunden onsdag den 24. april kl. 19.00, hvor LUP`en kan diskuteres og ændringer og tilføjelser kan foretages.
Har du ikke mulighed for at deltage i borgermødet, kan du give dine kommentarer til én af medlemmerne af lokalrådet.

Nedenstående er lokalrådets revidering af LUP´en.

På rådets vegne
John Lovmand


Skema til revidering af lokale udviklingsplaner (LUP)


Tanken med den lokale LUP er, at det skal være let tilgængeligt at finde det information man søger. Når I indsender ændringer til jeres lokale udviklingsplaner, bedes I derfor have for mente, nogenlunde at kunne bevare det nuværende layout - undgå at gøre LUP’en for teksttung.

Vester Hjermitslev
Om byen: Vi opdaterer tallene - har I yderligere ændringer til teksten.

Vester Hjermitslev er en lille landsby med masser at byde på. Her er kort til Vesterhavet, by og motorvejen mod resten af det ganske land. Men selvom vi bor i en lille by, er vi stærke. Og vi arbejder sammen for at gøre byen attraktiv for alle. Derfor har vi i fællesskab skabt en grøn oase på flere tønder land med shelters, bålplads, søer og stier. Her mødes folk på kryds og tværs. Spejdere og dagplejere, unge og gamle, såvel som lokale og besøgende. Friluftsrådet har med deres omtale været med til at gøre Oasen kendt.

V. Hjermitslev er en typisk stationsby, som har en god tradition for fælles projekter i byen.

Forenings og Kulturhuset Lunden, det lokale samlings- og aktivitetssted er bl.a. gennem Lokale & Anlægsfondens støtte og omtale blevet kendt over hele landet.

Befolkningstallet i V. Hjermitslev området er nu ca. 636 indbyggere, hvor af 30% er ældre over 60 år

og 18% er børn og unge under 16 år. Tilflytningen har i 2017 været på 13% og fraflytningen på 10% af befolkningen

Vores vision: Har I ændringer til den sidst definerede vision - tænk gerne langsigtet

Vores lokalsamfund, V. Hjermitrslev og omegn, vil først og fremmest arbejde for:

At få flere tilflyttere og mere erhverv til lokalområdet.

Styrke fællesskabet de forskellige foreninger imellem, udvikle og sikre flere fritidsaktiviteter, arbejde for mere liv og flere aktiviteter på den nedlagte skole.

Initiere og gennemføre projekter, der kan være med til at fastholde og tiltrække nye borgere.

Vores organisering: Hvordan har I organiseret jer lokalt.
Karen Sørensen er byens landdistriktsrådsrepræsentant.
Vores Handlinger: Hvilke projekter vil I prioritere lokalt. Projekter der er i gang, projekter I påtænker at starte op i nærmeste fremtid, gode ideer som ingen har kastet sig over endnu.

Mere fællesskab og flere aktiviteter i byen – både i Lunden, i Oasen og på den nedlagte skole.

Se nye muligheder i udnyttelse af de faciliteter, der findes i Lunden og Oasen.

Støtte de nuværende og nye aktiviteter på den nedlagte skole (som Veteranklubben og mad klubben /fællesspisning) bl.a. ved at udbrede kendskabet til, at bygningen kan anvendes af flere, erhverv såvel som foreninger.

Søge den lovede involvering i forhold til de nye aktiviteter på plejehjemmet

Indretning af træningslokale (genoptræning) med det rette udstyr i Lunden/skolen.

Plantning af enkelte træer i fortovet langs byens indfaldsveje skiftevis med flagstænger forsynet med vimpler i sommertiden.

Aktiv handling for at få flere tilflyttere, herunder at få etableret flere byggegrunde samt synliggørelse af samme.

Styrke og således sikre bevarelse af Solsikken, den lokale vuggestue og børnehave.

Støtte det nuværende erhverv og søge at få mere erhverv til området.

Styrke og udvikle ungdomsklubben.

Vedligeholde/opdatere hjemmesiden og Face book samt opslagstavlerne i byen og på den måde markeds føre byen.

Vores kontakter: Angiv her Jammerbugt Kommunes indgang til jeres lokalområde
Kontaktperson + 2 suppleanter (navn + mail.)

Grundet GDPR, accepterer man ved udfyldelse samtidigt at kontaktoplysningerne fremgår i den lokale LUP, som er tilgængelig på vores hjemmeside.

Primær kontaktperson
Navn: Karen Sørensen
Mail: 0303angelique@gmail.com

1. suppleant
Navn: John Lovmand
Mail: johnlovmand@hotmail.com

2. suppleant
Navn: Heidi Toft Madsen
Mail: heiditoft_88@hotmail.com

Sidst opdateret: Fredag d. 12. April 2019, kl. 16:11:52