Velkommen til Vester Hjermitslev

Hvor godt folk er, kommer godt folk til

Sider er under vedligeholdelse.

Hosting af denne hjemmeside er blevet flyttet 13. september 2018.
Da siden har brugt en lidt ældre platform før, er der desværre en del der skal ændres i koden.
Der arbejdes på sagen.

Med venlig hilsen

Brian Dahlstrøm
Webmaster

Velkommen til Vester Hjermitslev

 

Torvet i Vester Hjermitslev

Så er krukkerne kommet op på Torvet, og dermed er projektet med udsmykning af torvet og "smuk landby" faktisk færdig.  
Foto af John Lovmand - 20. juli 2015


 

Sidst opdateret: Tirsdag d. 13. November 2018, kl. 20:52:15

Nyt på vhjermitslev.dk

Pensionistforeningen · Ole Nørgaard · ændret · Tirsdag d. 13. November 2018

Vester Hjermitslev Pensionistforening Tirsdag den 20. november 2018 kl. 14.00 En eftermiddag i Vendelbomålets tegn Ole Nørgaard, der er formand for Vendsyssel-Gildet, vil underholde os på festlig vis om og på vendelbomål. ... Læs mere
Borgerforeningen · Navneplader i Oasen · ændret · Fredag d. 9. November 2018

”Oasefolkene” har – for at lette deres arbejde fremover – besluttet, at fjerne samtlige stolper med navneplader og sætte navnepladerne op på redskabsskurets vestvendte væg. Dette er allerede gjort med de plader, hvor træet er gået ud. Arbejdet vil blive udført her i løbet af efteråret/vinteren. ... Læs mere
Varmeværket · Varmeværket · ændret · Tirsdag d. 6. November 2018

Orientering fra varmeværket - november 2018 INFO VARMEVÆRK På grund af reparationsarbejder på ledningsnettet vil der i dagtimerne forekomme afbrydelser af varmeforsyningen på Blæshøjvej: Onsdag den 7. november. Bestyrelsen for Vester Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a. Orientering fra varmeværket - oktober 2018 ... Læs mere
Varmeværket · Orientering fra bestyrelsen · ændret · Tirsdag d. 6. November 2018

Orientering fra varmeværket - november 2018 INFO VARMEVÆRK På grund af reparationsarbejder på ledningsnettet vil der i dagtimerne forekomme afbrydelser af varmeforsyningen på Blæshøjvej: Onsdag den 7. november. Bestyrelsen for Vester Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a. V. Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a. 30. oktober... Læs mere
Pensionistforeningen · Aktiviteter efterår 2018, forår 2019 · ændret · Fredag d. 28. September 2018

Aktivitetskalender fra 25. september til 4. december 2018 ... Læs mere
Lunden · Lundens ungdomsklub · ændret · Mandag d. 10. September 2018

Lundens Ungdomsklub Ungdomsklubben er åben for alle unge fra 6. klasse til 18 år hver tirsdag aften fra kl. 19 til 21.30. Vi plejer at have medlemmer fra 5. klasse, men da klubben har begrænset kapacitet, og da den sidste sæson var meget populær, har vi desværre måttet tage beslutningen om at udelukke 5. klasserne i første omgang. Viser det sig, at der ikke kommer så mange i klubben i år, som der gjorde sidste år, vil der blive åbnet for 5. klasserne hurtigst muligt. Det vil blive offentligtgjort på vores facebookside "Lundens ungdomsklub". Målet med klubben er, at give de lokale... Læs mere
Varmeværket · Se hvad det koster · ændret · Fredag d. 17. August 2018

Takstblad for Vester Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a. Gældende fra den 15-08-18 Fjernvarmetakster Ekskl. moms Inkl. moms Fast afgift pr. enhed 4.500,00 5.625,00 Afgift pr. MWh 580,00 725,00 For ejendomme med flere boligenheder beregnes hver bolig særskilt. Større byggerier tildeles flere enheder på fast afgift (kontakt bestyrelsen). Tilslutningsbidrag ... Læs mere
Pensionistforeningen · Billeder fra Kend din kommune 2 – Vest · ændret · Tirsdag d. 14. August 2018

Kend din kommune 2 – Vest ... Læs mere
Landsbyrådet · Landsbyrådet · ændret · Fredag d. 13. Juli 2018

Landsbyråder er "valgt" på borgermøde afholdt i marts måned 2018. Landsbyrådets medlemmer er Karen Sørensen, tlf. 51 74 13 14, Søren P. Mortensen, tlf. 98 88 75 90 og John Lovmand, tlf. 22 80 12 54. Karen Sørensen er Vester Hjermitslevs repræsentant i Jammerbugt Kommunes Landistriktsråd. Lokalrådet administrerer det årlige kommunale tilskud på p.t. 10.000 kr. Tilskuddet kan f.eks. anvendes til små anlægsprojekter, sociale og kulturelle events og arrangementer eller spares op til større projekter. Se nærmere oplysninger om Landdistriktsrådet på kommunens hjemmeside ... Læs mere
Borgerforeningen · Fremtidig brug af plejecenteret · ændret · Torsdag d. 12. Juli 2018

Jammerbugt Kommune meddeler, at der forventes indgået aftaler mellem Boligselskabet Nordjylland, en privat udbyder af botilbud for børn og unge og Jammerbugt Kommune om at V. Hjermitslev plejecenter pr. 1.9.2018 skal anvendes som døgninstitution. Der vil ske en successiv ibrugtagen af centret fra 1.9.2018 og frem til senest 1.3.2019, hvor aftalen forventes at være i fuld drift. På det tidspunkt vil den nye lejer have råderet over hele plejecentret. Det er tanken, at centret skal fungere som bolig/bosted for op til 12 unge mennesker samt det personale, der bliver tilknyttet. Forberedelserne forventes at starte i august måned, og det vil... Læs mere