Velkommen til Vester Hjermitslev

Hvor godt folk er, kommer godt folk til

Skolens Historie

 

Vester Hjermitslevs skoles historie 1956-2005.

Beskrivelse: http://www.vhjermitslevskole.tabulexnet.dk/uploads/RTEmagicC_VHS_elever.jpg.jpg

Billede venligst udlånt af Egnssamlingen.

 

Her har været skole i over hundrede år, og de nuværende bygninger er tredie udgave, der afløste anden udgave. Denne stammede fra 1906.

I 1938 kom der ny skolelov, efter hvilken også børn i landsbyskolerne skulle undervises i sprog, sløjd og hjemkundskab.

Allerede på det tidspunkt begyndte man at arbejde på at få bygget ny skole i Vester Hjermitslev. Krigen satte en stopper for byggeplanerne, og først i 1956 kom man så langt, at man bygningsmæssigt kunne gå i gang med at undervise efter en skolelov, der var udstedt atten år tidligere.

Beskrivelse: http://www.vhjermitslevskole.tabulexnet.dk/uploads/RTEmagicC_VHS_gamledage.jpg.jpg

Billede venligst udlånt af Egnssamlingen.

 

Skolen var oprindelig 6-klasset, men er nu en syv-klasset. 

Der læses sammen på tværs af årgangene.

Bygningsmæssige ændringer er foretaget indenfor murene. I 1972 blev der indrettet børnehaveklasse i det tidligere fyr- og brændselsrum.

Kontor er lavet i skolekøkkenets vaskerum. Elektricitet vaskemaskine er opfundet, så vaskebrættene kom på museum.

På undervisningsområdet har det lave elevtal gennem årene været årsag til en tilbagevendende, diskussion om måden at give fagene timer på, så den kommunale timefordelingsplan kunne efterleves. Megen tid er gået i lærerråd og skolenævn/skolebestyrelse med det, indtil det blev besluttet, at lade de små skoler få en fast timefaktor pr. elev og så ved hjælp af samlæsning finde frem til en løsning.

Dette og en senere indført decentral økonomistyring gjorde det muligt at se længere end til afslutningen af det løbende skoleår, hvilket faktisk ikke var tilfældet gennem en årrække.

Denne ro gav muligheder for at finde løsninger på mange af de opgaver, der fra tid til anden var lagt i mølposen: Flytning af bibliotek, nyindretning af skolekøkken og EDB-rum m.m.

I 1989 startede fritidsordningen, i daglig tale SFO, der tilbyder pasning af børn fra bh.kl. - 3. kl. Med åbningen af SFO blev "vintermødetid" ændret, således at skemaet blev det samme for hele skoleåret.

I januar 1998 indrettede skolen sin nye Integrerede ordning Solsikken, der består af børnehave med plads til 28 børn og fritidsordning, der skal rumme de børn fra bh. kl. - 3 kl. der ønsker pasning.

Skolen kom her med op på over 100 børn - ligeledes blev der ansat yderligere 3 pædagoger og 3 pædagogmedhjælpere.

Den 2/5 02 blev det vedtaget i byrådet at frigive 2,8 mio. kr. til skolen.

Vi startede på en omfattende renovering og tilbygning til skolen vinteren 2002. I vores nye tilbygning har vi nu fået ny børnehaveklasse og nyt lærerværelse. Vi har fået et dejligt stort lokale til bibliotek og EDB.

Vi har fået et lokale til specialundervisning - ligesom der også blev et lokale frigivet til møder m.m.

Vores tidligere omklædning og bad er indrettet til klasseværelse, 3 toiletter og rengøringsrum.

Ligeledes fik vi mulighed for at forbedre forholdene for musikundervisningen. Pladsforholdene i Solsikken blev forbedret ved at indddrage gårdtoiletter og lave direkte adgang til gymnastiksalen.

I forbindelse med renoveringen fik vi 125000 kr. til inventar. Disse penge er bl.a. anvendt til reoler, elevkassser, gardiner, gruppeborde, stole. tavler, opslagstavler, lærerreoler, indretning af EDB og køkken i bh.klassen. Vi har ligeledes brugt en del penge på at forbedre legeforholdene for eleverne.

"Vores nye skole" stod færdig efteråret 2003 og den 9. oktober kunne vi invitere til åbent hus. Det er en glæde for elever og lærere at arbejde i de nye lokaler.

Vi har, på elevernes opfordring, lavet forskønnelse i skolegården. Ligesom vægge og lofter på 1. sal er blevet malet.

Det næste større projekt er renovering af skolekøkkenet, som er meget nedslidt.

Beskrivelse: http://www.vhjermitslevskole.tabulexnet.dk/uploads/RTEmagicC_luftfoto_vhs.jpg.jpg

Billede venligst udlånt af Marie Poulsen.

 

Tale til V. Hjermitslev Skoles 50-års jubilæum d. 28/10 2006.

 

Hjertelig velkommen til jer alle.

 

Gamle elever, skolenævnsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, tidligere og nuværende personale. Mange er kommet landvejs fra. Det glæder os meget, at der er så stor opbakning. Vi har sendt 640 indbydelser og vi er 415 personer her.

 

Også velkommen og en stor tak til alle de frivillige hjælpere, både op til festen og i aften. Uden jeres hjælp ville festen ikke være kommet op at stå. Lene Albertsen, tidlige Jørgensen, sagde: Det ordner jeg lige og sendte så alle indbydelser ud og har efterfølgende med bogholderlignende akkuratesse holdt styr på tilmeldinger og indbetalinger. Stor tak til dig, Lene.

 

På skolen har vi også markeret jubilæet.

Ugen før efterårsferien havde vi emneuge om skolen for ca. 50 år siden. Det var en rigtig god oplevelse for både børn og voksne. Vores evaluering af ugen viste faktisk, at mange elever gerne ville have nogle ting indført. Bl.a. eftersidning, fadervor, stå på rækker. Så det overvejer vi nu.

 

I går fredag holdt vi også lidt fest. Med gamle lege, sange og de ældste elever så filmen DRØMMEN som viser ”den sorte skole” Så nu er de glade for os igen.

Vi sluttede dagen med kagemand og sodavand.

 

Tiden går hurtigt. Jeg synes lige vi har holdt 40-års jubilæum. Da var vi 200 personer på kroen.

Der er sket meget i V. Hjermitslev siden da.

Jeg vil blot nævne få ting:

Der er blevet bygget børnehave, med plads til 28 børn, Vi har været oppe på 34. Skolen er blevet renoveret, så den nu bedre lever op til de krav, der stilles til Folkeskolen i dag. Det er en væsentlig forbedring for både børn og voksne. Deuden har vi fået fælles skoleledelse med Saltum og Indsrtrup skoler. dette betyder, at Jens Stephansen fra Saltum Centralskole er øverste leder fo de tre skoler.

Ikke mindst har vi fået LUNDEN, som vi nu sidder i. Det er et kolossalt plus for en landsby af vores størrelse. Alle kan simpelthen have gavn af denne bygning.

 

Mange af jer sidder sikkert og tænker på Karen Albertsen, som desværre ikke kan være til stede i aften. Der ligger kort i baren, herinde, som I kan skrive en hilsen på. Så vil jeg købe en blomst og give det til fru Albertsen.

Sidst opdateret: Mandag d. 15. August 2011, kl. 21:25:02