Velkommen til Vester Hjermitslev

Hvor godt folk er, kommer godt folk til

Svar fra forvaltningen

Biogasanlæget:

V.Hjermitslev Biogasanlæg er en virksomhed, der er godkendt efter miljøbeskyttelseslovens § fører 33, og som Jammerbugt Kommune fører regelmæssigt tilsyn med. Virksomhedsdriften er reguleret af en række vilkår fastsat i den gældende miljøgodkendelse for virsomheden. Vilkårere regulerer bl.a. også lugtforholdene for biogasanlægget. Vi har senest været på uanmeldt tilsyn på biogasanlægget den 11. juli 2017. Ved den lejlighed kunne vi ikke konstatere lugtgener, som gav anledning til bemærkninger. Et biogasanlæg er naturligvis aldrig helt "lugtfri", da anlægget med jævne mellemrum f.eks. tilføres frisk gylle fra omliggende landmænd, men tilsynet gav ikke grundlag for at tro, at der skulle være problemer med at overholde lugtvilkårene i godkendelsen. Biogasanlægget figurere på kommunens tilsynsliste for 2017, hvilket betyder, at vi som tilsynsmyndighed vil udføre et samlet miljøtilsyn på biogasanlægget inden årets udgang. Vi vil ved dette tilsyn selvfølgelig også have fokus på at kontrollere lugtforholdene. Eventuelle borgere, som måtte føle sig væsentligt generet af lugten fra anlægget, er velkommen til at kontakte Pln og Miljø. Vi vil dernæst i den konkrete situation vurdere, om henvendelsen skal resultere i et ekstraordinært tilsyn på anlægget.

Genbrugspladsen:

Status på nærgenbrugspladsen er, at den lokale ledelse er ved at beslutte, om pladsen skal sælges, eller benyttes af en af de kommunale virksomheder.

 

Skolebussen:

Der gøres opmærksom på, at skolebussen kan benyttes af alle - og altså ikke kun af skoleelever.

 

 

Sidst opdateret: Søndag d. 10. September 2017, kl. 16:07:29