Velkommen til Vester Hjermitslev

Hvor godt folk er, kommer godt folk til

\"Oasen\"

OASEN – et Naturområde tæt ved byen

Det 4½ tdr. store naturområde er overtaget den 15 oktober 2008, der har siden været arbejdslørdag og flere andre dages intensiv arbejde med at få området etableret.

Det er blevet økonomisk muligt efter at der er blevet bevilliget penge fra bl.a. Jammerbugt Kommune, Lokale Auktionsgruppe (LAG) Friluftsrådet, Det Grønne Råd, Pengeinstitutter, Private donationer og frivillig arbejdskraft.

 • Der er plantet et 3-6 rækkers "LÆHEGN" omkring Oasen.
 • Der er anlagt en 1600 kvm "P-PLADS" som bl. a. anvendes af LUNDE ved større arrangementer.
 • "SØEN" med en bro over er gravet.
 • "KÆLKEBAKKE", er lavet af den opgravede jord fra søen.
 • 1000 meter grusbelagte "STIER" er anlagt, der vil blive lagt stenmel ud som slidlag, så alle skulle kunne færdes trygt og sikkert.
 • 21 "GADELAMPER!, er opsat langs Stierne.
 • 2 "SHELTERS" tæt på søen som kan bruges i forbindelse med børns leg og til overnatninger.
 • "BYTINGET" er færdigt, det er brolagt med natursten og 18 store natursten som markerer gårdene omkring byen,
 • "BØRNESKOVEN" er anlagt og tilplantet af byens børn, der har været muligt at købe og plante sit eget træ med navneskilte.
 • "BÅLPLADSEN" er lavet med en krans af store natursten., vil blive brugt til bl.a. Sankt Hans bålet.
 • "FESTPLADSENS" 2 Paullioner vil her i foråret blive opstillet.
 • "LEGEPLADSEN", "GALLERIET", "BLOMSTERENGE", TRÆER" kommer i løbet at foråret.

Vi takker for den STORE støtte der allerede er givet til Oasen.
Oasen ejes af V. Hjermitselv Borgerforening og blevet muligt at lave ikke mindst med hjølp af alle Ildsjælene i Landsbyrådet.

Skulle du efter at have læst om det store – spændende og flotte område have fået lyst til at give en hånd med er du altid velkommen til at give en hånd med, det er både sjovt, hyggeligt og et nyttigt arbejde der her laves for byen. 

Kontakt en i Landsbyrådet eller borgerforenings bestyrelsesmedlemmer.

Sidst opdateret: Søndag d. 14. November 2010, kl. 15:50:57