Velkommen til Vester Hjermitslev

Hvor godt folk er, kommer godt folk til

Driftstatus - Vandværket

15. september 2014

Vigtigt                                 Vigtigt

 

 

 

    V. Hjermitslev Vandværk

 

Vandtrykket vil fra onsdag kl. ca 15.00 til torsdag kl.ca.15.00 være lidt lavere end normalt da vandværket kobler over på Jonstrup vandværk på grund af rensning af rentvandstanken på V.Hjermitslev Vandværk.

 

 

Pbv. Torben Sørensencool

 


2. marts 2013

Så er den gal igen, vandværket har konstateret et stort vandtab, så vi opfordrer alle til at tjekke deres vandforbrug.

Dette gøres ved at lukke for alle haner og derefter tjekke om vanduret kører.

Hvis det gør det, er der en lækage og det kan jo blive dyrt.

På V. Hjermitslev Vandværks vegne.

Torben Sørensen.


29. januar 2013

Der er målt for højt indhold af "Coliformebakterier" i vandet på vandværket. Det er opdaget før det er kommet ud i vandledningerne, hvor der også er taget prøver som viste sig at være helt rene.
Men for en sikkerheds skyld er vi koblet op på Jonstrup vandværk og det fortsætter vi med at være indtil vi får endelig svar på de vandprøver kommunen og laboratoriet har taget, det kan godt vare ugen ud.
I har nok bemærket at vandtrykket er faldet lidt. Det skyldes at Jonstrup Vandværk ikke sender vandet ud med mere end 2,8 Atm. hvor V. Hjermitslev Vandværk sender vandet ud med 4 Atm. Håber i har forståelse for problemet.

Med venlig hilsen

V. Hjermitslev vandværk
Torben Sørensen

Sidst opdateret: Tirsdag d. 16. September 2014, kl. 22:37:57