Velkommen til Vester Hjermitslev

Hvor godt folk er, kommer godt folk til

Generelle retningslinjer og kontrakt vedr. udlejning af Lunden

Regler for udlejning af Lunden
Reglerne for udlejning af Lunden omfatter alle lejere uanset om man er medlem af Lunden som bruger, som bestyrelsesmedlem, som træner, frivillig eller andet. Reglerne udleveres til lejer og begge parter underskriver som angivelse af, at lejer er orienteret om reglerne.
- Man kan leje Lunden, hvis man er medlem af en husstand, hvor mindst en borger er fast medlem af Lunden og har et gyldigt medlemskort. Der sælges medlemskort i perioden 01-04 til 01-06 og tilflyttere kan erhverve medlemskort ved tilflytning hen over året.
- Børn af en husstand, som er medlem af Lunden kan også leje Lunden
- Medlemmer kan ikke leje Lunden til videreudlejning/lån til andre ikke-medlemmer
- Det skal oplyses til Lunden, hvem der er lejer og hvad Lunden skal anvendes til.
- Det skal ved aftalens indgåelse oplyses, hvor mange deltagere der forventes at være til et arrangement/fest. Lunden anbefaler et max antal deltagere på:
o 50 personer i cafeen
o 30 personer i mødelokalet
- Der må ikke ske overnatning i Lunden uden forudgående aftale
- Ved større arrangementer og fester kan Lunden kun lejes inklusiv rengøring.
Adgang til lejede lokaler
Ved udlejning på lørdage:
Lejer kan komme ind i Lunden kl: 08:00 lørdag. Såfremt Lunden er ledig, kan lejer komme ind fredag efter kl: 16:00 mhp. på borddækning og lign.
Lejer skal være ude af Lunden søndag senest kl: 12:00
 Ved udlejning på søndage:
Lejer kan komme ind i Lunden kl: 08:00 søndag. Såfremt Lunden er ledig, kan lejer komme ind lørdag efter kl: 16:00 mhp. borddækning og lign.
Lejer skal være ude af Lunden senest søndag kl: 21:00
Formål
Lunden udlejes til:
- Fødselsdage fra 30 år og opefter
- Konfirmationer
- Sølvbryllup og lign.
- Klasse komsammen (gammel elevfest og lign.)
- Fætter- og kusinefester
- Receptioner og lign.
Deltagende personer skal være inviteret som gæster af lejer og invitation må ikke være foregået elektronisk, som på f.eks. Facebook, vis SMS, MMS og lign.
Lunden udlejes ikke til:
- Ungefester, sidste skoledag og lign.
- Studenterfester
- Fester med offentlig adgang
- Hallen udlejes kun til legeplads for børneaktiviteter, sport og lign, - ikke til brug for store fester

Priser
Priser for udlejning ved større arrangementer/fester:
Mødelokale:   kr. 1.000,-
Cafeen:   kr. 1.500,-
Hallen:   kr. 1.000,- (Bemærk restriktioner på brug af hallen)
Barnepigen: Gratis (Barnepigen består af mellemgangen imellem café, mødelokale og omklædningsrum)
Depositum: Ved udlejning betales 2 gange lejen i depositum.
Rengøring:  For rengøring efter større arrangementer/fester betales kr. 500,- (Køb af rengøring er obligatorisk og rengøringen udføres af Lundens faste medarbejder – se dog også regler vedr. grov-rengøring forinden aflevering af Lunden efter udlejning)
Priser ved udlejning på timebasis
Badmintonbaner/squashrum: 75,- i timen kr. pr. bane
Hallen til indefodbold: 200,- i timen (ved private fodboldkampe – som ikke ligger i boldklubbens regi)
Mødelokale: 150,- i timen med mindre der købes forplejning af Lunden i form af brød, kaffe the, øl, vand og lign.
Cafeen for- eller eftermiddag: 200,- pr. time med køkkenfaciliteter

Ved udlejning på timebasis er rengøring inkluderet i lejeprisen. Bemærk dog, at reglerne for oprydning og grov-rengøring også gælder ved udlejning på timebasis


Regler for brug af Lunden:
Ved forudbestilling betales depositum, leje og rengøring senest 14 dage før arrangementet.
Opbevaring af private ejendele
Private ejendele, beklædning i garderobe, gaver modtaget under arrangementer og lign. opbevares i Lunden på eget ansvar.
Mad
- Lundens køkken er et anrettekøkken. D.v.s. at der må opvarmes mad og smøres kold mad, som f.eks. koldt smørebrød. Der må ikke fremstilles varm mad i Lundens køkken.
Brug af service:
Der leveres ikke engangsservice fra Lunden. Lunden har porcelænsservice i begrænset omfang. Servicet i Lunden består af:
- 300 flade tallerkner
- 58 par kopper med desserttallerkner
- 325 sæt knive og gafler
- 100 theskeer
- Såfremt der slås service i stykker, afregnes der for dette af det erlagte depositum, når der afregnes for den øvrige udlejning. Prisen for service er:
- Kop 25,-
- Underkop: 15,-
- Desserttallerken: 25,-
- Flad tallerken: 35,-
- Gaffel: 15,-
- Kniv 20,-
- Der er mulighed for at vaske op i industriopvaskemaskine. Servicet skal sættes på plads.
Duge:
Der er i Lunden et antal velourduge i forskellige farver. Hvis man ønsker at leje duge er det incl. vask, som koster kr. 10,- pr. stk.
Kaffemaskiner:
- Der er en almindelig kaffemaskine til 8 kopper
- Der er desuden en industrikaffemaskine, der rummer 70 kopper
Drikkevarer:
- Ved udlejning til større private arrangementer må lejer medbringe egne drikkevarer. 
- Ved udlejning på timebasis skal lejer købe drikkevarer af Lunden
- Såfremt man ønsker at købe drikkevarer af Lunden, er Lundens drikkevarer talt op og der skal i givet fald afregnes for anvendte drikkevarer, når der afregnes for den øvrige udlejning. Der afregnes i henhold til Lundens normale priser for drikkevarer.
Rengøring:
- Alle benyttede lokaler skal være ryddet op og fejet ved overdragelse efter udlejning
- Alle indendørs skraldespande skal være tømte og indhold hældt i udendørs container
- Der skal være foretaget en grov-rengøring af håndvask og toiletter – d.v.s. at der ikke må være efterladt synlige efterladenskaber i hverken håndvask, toiletterne eller på gulve
- Såfremt der ikke er foretaget oprydning og grov-rengøring, afregnes dette som ekstra rengøring i det nødvendige omfang, over det erlagte depositum og i henhold til timepris.
Anvendelse af inventar i hallen:
Hallens inventar må anvendes i begrænset omfang. Det, der må anvendes, står i rum 2. Det er:
- Air-træk (oppustelig bane til at hoppe på)
- Bolde
- Redskaber til badminton
- Redskaber til Volley
- Redskaber til Fodbold
Der ud over må hallens øvrige inventar ikke benyttes under udlejningen, uanset om man er - eller ikke er - vant til at have adgang til det og evt. er vant til at anvende inventaret under træning.
Rygning:
- Der må kun ryges udendørs, hvor der er opsat askebægre. De findes på alle sider af huset
- De opsatte askebægre skal benyttes
- Det er ikke lovligt at ryge indendørs. Såfremt der er røget indendørs, afregnes der for ekstra rengøring i det nødvendige omfang over det erlagte depositum.
Inventar og bygning.
- Ved overdragelse efter udlejning gennemgås de lejede lokaler af lejer og en repræsentant for Lunden i fællesskab.
- Såfremt der er sket skade på inventar eller bygning under udlejningen og skaden er afledt af lejers adfærd under arrangement/fest, afregnes dette i det nødvendige omfang. I første omgang afregnes der af det erlagte depositum. Såfremt dette ikke rækker til endelig afregning, sker yderligere afregning efter regning direkte til lejer.

Dato:_________________________________ Dato:_______________________________
Underskrift ved udleje   Underskrift ved leje
Udlejer    Lejer

 

Dato:_________________________________ Dato:_______________________________
Underskrift efter udleje   Underskrift efter leje
Udlejer    Lejer

 

Sidst opdateret: Mandag d. 1. Maj 2017, kl. 10:34:31