Velkommen til Vester Hjermitslev

Hvor godt folk er, kommer godt folk til

Generalforsamling 2018

Forenings- og kulturhuset ”Lunden” afholder ordinær generalforsamling

onsdag den 23. maj 2018 kl. 19.30

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af revideret regnskab samt budget
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag:
  Der stilles forslag om at, at der vil blive arbejdet med et forslag om at foreningerne VHB, Borgerforeningen og Lunden sammenlægges. Der søges rådgivning igennem DGI. Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens tilslutning hertil.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af bilagskontrollanter og suppleant
 9. Eventuelt
Sidst opdateret: Torsdag d. 3. Maj 2018, kl. 20:00:22