Velkommen til Vester Hjermitslev

Hvor godt folk er, kommer godt folk til

Vester Hjermitslev Vandværk I/S

Vester Hjermitslev vandværk blev stiftet 17. august 1934.

Vandværket har ca. 320 brugere og pumper ca. 63.000 kubikmeter op. Ud over almindelig vedligeholdelse og reparation i år 2011 bliver der lavet digital grundkort over vandledning, brønde og stophaner.
Montering af stor afkalker med mere.
Kommunens forsyningsafdeling vil som noget nyt sende målkort til indberetning af forbrug, som man selv aflæser og sender ind til forsyningsafdelingen til den fastsatte tid.
Overholder man ikke dette vil forbruget blive sat skønsmæssigt.

Sidst opdateret: Torsdag d. 3. Marts 2011, kl. 16:30:07