Velkommen til Vester Hjermitslev

Hvor godt folk er, kommer godt folk til

Orientering fra bestyrelsen

Orientering fra varmeværket - november 2018

INFO VARMEVÆRK

På grund af reparationsarbejder på ledningsnettet vil der i dagtimerne forekomme afbrydelser af varmeforsyningen på Blæshøjvej:

Onsdag den 7. november.

Bestyrelsen for Vester Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.

 


V. Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.

30. oktober 2018

INDKALDELSE TIL AFHOLDELSE AF EKSTRAORDINÆR

GENERALFORSAMLING

2018

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i V. Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a. således:

Tirsdag den 20. november 2018 kl. 19:30 i LUNDEN

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg:
  Per Emil Mortensen - modtager genvalg
  Jesper Olesen - modtager ikke genvalg
  Preben Skøttrup - modtager ikke genvalg
 3. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen

 

Orientering fra varmeværket - oktober 2018

INFO VARMEVÆRK

På grund af installation af nyt fyr på Varmecentralen, kan der i dagtimerne forekomme afbrydelser af varmeforsyningen:
Mandag den 22. oktober og tirsdag den 23. oktober.
Bestyrelsen for Vester Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.


V. Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.

2. oktober 2018

INDKALDELSE TIL AFHOLDELSE AF EKSTRAORDINæR

GENERALFORSAMLING

2018

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i V. Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a. således:

Tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 19:30 i LUNDEN

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg:
  Per Emil Mortensen - modtager genvalg
  Jesper Olesen - modtager ikke genvalg
  Preben Skøttrup - modtager ikke genvalg
 3. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Se følgebrev klik her!

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen

 

 
Orientering fra varmeværket - september 2018
 

INFO VARMEVÆRK

På grund af reparationsarbejder på Varmecentralen, kan der i dagtimerne forekomme afbrydelser af varmeforsyningen:

Tirsdag den 11. september.

 

Bestyrelsen for Vester Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.

 

 

V. Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.                                                                      5. september 2018

 

INDKALDELSE TIL AFHOLDELSE AF ORDINÆR

GENERALFORSAMLING

2018

 

Der afholdes ordinær generalforsamling i V. Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a. således:

                    Tirsdag den 25. september 2018 kl. 19:30 i LUNDEN

 

 

Dagsorden jf. vedtægterne

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

     På valg:

     Per Emil Mortensen - modtager genvalg

     Jesper Olesen - modtager ikke genvalg

     Preben Skøttrup - modtager ikke genvalg

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt.

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen

 

Regnskab kan udleveres på generalforsamlingen eller ved henvendelse til sekretæren på vhj-varme@outlook.dk.


 
Orientering fra varmeværket - august 2018
 

INFO VARMEVÆRK

På grund af reparationsarbejder på Varmecentralen, kan der i dagtimerne forekomme afbrydelser af varmeforsyningen:

Onsdag den 1. august.

 

Bestyrelsen for Vester Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.

 


 

Orientering fra varmeværket - april 2018

 

Kære forbrugere.

Så er det igen tid til den årlige selvaflæsning af varmeforbrug. Sidste frist for indberetning er mandag den 7. maj 2018.

 

Selvaflæsning

Der er 2 muligheder for selvaflæsning i forbindelse med årsopgørelsen:

 1. Du kan gå ind på www.vhjermitslev.dk, klikke på ”Varmeværk” og følge anvisningen.
 2. Du kan udfylde kortet manuelt og sende det til varmeværket på Thomas P. Hejlesvej eller aflevere det i vores postkasse på varmeværket.

Vi vil gerne opfordre til, at alle, der har mulighed for det, indberetter forbruget elektronisk via linket på varmeværkets hjemmeside. Bemærk venligst fristen mandag den 7. maj 2018.

 

Nyt om ”det nye varmeværk”

Bestyrelsen har efter indhentning af tilbud fra 3 forskellige leverandører valgt at underskrive aftale med Verdo (tidligere Industrivarme). Verdo kunne tilbyde den bedste løsning, både hvad angår selve kedlen og tilhørende udstyr samt placeringen heraf, overgangen fra drift på eksisterende kedel til ny kedel, anskaffelsesprisen, og den årlige pris for drift og service af udstyret.

Som mange af jer sikkert allerede har bemærket, er etableringen af den nye vej med tilkørsel fra Assenbækvej påbegyndt. Endvidere er banklånet i Sparekassen Vendsyssel blevet indfriet i forbindelse med hjemtagelsen af det nye lån i Kommune Kredit.

Det er planen, at ”det nye varmeværk” står klar i løbet af november måned 2018.

 

Forbrugernes budget for 2018/19

Vi kan glædeligt oplyse om, at varmeprisen igen i år nedsættes. Den faste afgift bliver nedsat fra kr. 6.875 til kr. 5.625. Prisen pr. MWh nedsættes fra kr. 762,50 til kr. 725 (alle priser inklusive moms). Denne prisjustering vil betyde, at prisen for et standardhus (18 MWh) falder med kr. 1.925 årligt. Sidste år var nedsættelsen kr. 1.928 årligt, så altså en samlet besparelse for en gennemsnitlig husstand på kr. 3.853 på 2 år.

 

Bestyrelsen for Vester Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.

 


 

Orientering fra varmeværket - januar 2018

 

INDKALDELSE TIL AFHOLDELSE AF EKSTRAORDINÆR

GENERALFORSAMLING

2018.

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i V. Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.

således:

Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 20:00 i LUNDEN

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Indkomne forslag.

 

På den ekstraordinære generalforsamling den 8. januar 2018 blev det af 2/3 af de fremmødte andelshavere vedtaget, at den nedenfor viste vedtægtsændring skulle til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling.

 

Bestyrelsen har følgende forslag til behandling under pkt. 3.

Det foreslås, at vedtægtens indledning til pkt. 5.2.E ændres:

 

Fra: ”Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:”

 

Til: ”Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye andelshavere, skal endvidere opkræves:”

 

 

Venlig Hilsen

Bestyrelsen

 


 

Orientering fra varmeværket - januar 2018

 

Kære forbruger

Som annonceret i Pandrup Lokalavis tirsdag den 19. december 2017 afholdes der ekstraordinær generalforsamling i V. Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.

Mandag den 8. januar 2018 kl. 19:00 på Kroen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Orientering om planerne om det nye moderne varmeværk.
 3. Indkomne forslag.

 

Ad pkt. 2

Her vil der blive orienteret om planerne i forhold til et nyt moderne varmeværk (m.m.) placeret i de nuværende bygninger på Ths. P. Hejlesvej. Der vil foruden bestyrelsen være deltagelse af såvel det rådgivende ingeniørfirma Adding Engineering samt varmeværkets revisor. Der vil blive lagt vægt på, at der orienteres bredt om hele projektets omfang, herunder såvel teknik som økonomi, og der vil være rig mulighed for at spørge ind til alle forhold omkring planerne.

 

Ad pkt. 3

Bestyrelsen har følgende forslag til behandling under pkt. 3. Det foreslås, at vedtægtens indledning til pkt. 5.2.E ændres som beskrevet herunder.

Fra”Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:”

Til”Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye andelshavere, skal endvidere opkræves:”

Årsagen til vedtægtsændringen er, at Varmeværket har søgt om et kommunegaranteret lån til gennemførelse af projektet. Denne kommunegaranti er godkendt på byrådsmøde i Jammerbugt Kommune den 23. november 2017 blandt andet på betingelse af, at vedtægtsændringen gennemføres.

 

Kontakt til bestyrelsen

Som beskrevet på Varmeværkets hjemmeside (http://vhjermitslev.dk/index.php?date=2017-12-29&id=142&mainid=131) kan forbrugerne kontakte Varmeværket som beskrevet herunder.

 • Telefon: Onsdage 19:00 - 21:00 på 51794630.
 • Uden for disse tidspunkter kan du kontakte Varmeværket på mailadressen vhj-varme@outlook.dk.
 • Endelig kan forbrugerne benytte vores postkasse på Varmecentralen.
 • Ved mistanke om ledningsbrud - ring 22794422.

Dette skal også forstås sådan, at bestyrelsen ikke besvarer henvendelser via Facebook eller andre sociale medier.

 

Venlig Hilsen Bestyrelsen og vel mødt den 8. januar

 


 

Orientering fra varmeværket - december 2017

 

INDKALDELSE TIL AFHOLDELSE AF EKSTRAORDINÆR 

GENERALFORSAMLING

2018.

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i V. Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a. således:

Mandag den 8. januar 2018 kl. 19:00 på Kroen

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Orientering om planerne om det nye moderne varmeværk.

3. Indkomne forslag.

 

Bestyrelsen har følgende forslag til behandling under pkt. 3.

Det foreslås, at vedtægtens indledning til pkt. 5.2.E ændres:

 

Fra”Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:”

Til”Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye andelshavere, skal endvidere opkræves:”

                                                                                                                                                                                                                                                 

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen

 


 

Orientering fra varmeværket - september 2017

 
Varmeværket skal venligst anmode om, at forbrugerne fremover kontakter Varmeværket på følgende måde:
 • Telefon: Onsdage 19:00 - 21:00 på 51794630.
 • Uden for disse tidspunkter kan du kontakte Varmeværket på mailadressen vhj-varme@outlook.dk.
 • Endelig kan forbrugerne benytte vores postkasse på Varmecentralen.
 • Ved mistanke om ledningsbrud - ring 22794422.

 

Bestyrelsen for Vester Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.

 


 

Orientering fra varmeværket - juni 2017

 
Varmeværket skal venligst anmode om, at forbrugerne fremover kontakter Varmeværket på følgende måde:
 • Telefon: Onsdage 19:00 - 21:00 på 51794630.
 • Uden for disse tidspunkter kan du kontakte Varmeværket på mailadressen vhj-varme@outlook.dk.
 • Endelig kan forbrugerne benytte vores postkasse på Varmecentralen.
 • Ved mistanke om ledningsbrud - ring 22798889.

 

Bestyrelsen for Vester Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.

 

 

Orientering fra varmeværket - juni 2017

INFO VARMEVÆRK

På grund af reparationsarbejder på Varmecentralen, kan der i dagtimerne forekomme afbrydelser af varmeforsyningen:

Onsdag den 7. juni.

 

Bestyrelsen for Vester Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.

 


 

Orientering fra varmeværket - maj 2017

 
Kære forbrugere

Så er det igen tid til den årlige selvaflæsning af varmeforbrug. Sidste frist for indberetning er den 10. maj 2017, og vi vil gerne opfordre til, at flest mulige indberetter forbruget elektronisk via linket på varmeværkets hjemmeside under "Aflæsning af varme".

Der vil fortsat blive opkrævet 10 rater, men det bliver nu maj og juni måned, der er betalingsfrie.

Vi kan endvidere glædeligt oplyse om, at den faste afgift for varmeåret 2017/18 bliver nedsat fra kr. 8.125 til kr. 6.875, og at MWh prisen bliver nedsat fra kr. 800 til kr. 762,50 (alle priser inklusive moms). Denne prisjustering vil betyde, at prisen på et standardhus (18 MWh) falder med kr. 1.928 årligt.

Bestyrelsen for Vester Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.

 


 

Orientering fra varmeværket - april 2017

 
Lækagen er fundet på Karsevej og er midlertidigt udbedret.

Tak til alle, der har meldt tilbage.

 

Bestyrelsen for Vester Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.

 


 

Orientering fra varmeværket - april 2017

VANDSPILD - STÅR DIN VANDMÅLER STILLE?

Der er en fjernvarmekunde som har en utæthed i sin varmeinstallation. Dette medfører, at der løber store mængder vandværksvand ind i fjernvarmenettet.

Derfor bedes du venligst tjekke din vandmåler (ikke varmemåler), de små røde visere skal stå stille, når du ikke har forbrug af vandværksvand ved f.eks. vandhaner, toilet og vaskemaskine.

Står din måler ikke stille bedes du kontakte Varmeværkets bestyrelse.

HUSK det er dig selv der skal betale for forbruget af vandværksvand – så derfor tjek det nu.

 

Bestyrelsen for Vester Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.

 


 

Ekstraordinær Generalforsamling

 

Tirsdag 04. april 2017 kl. 18:30 på Kroen

Mens vi afventer selve dommen fra sagen mod revisor, skal andelshaverne beslutte om de ønsker dommen anket. I en mundtlig tilkendegivelse fra retten, har vi ikke fået medhold. Der er til andelshavere, uddelt informationsmateriale herom, sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Der vil på generalforsamlingen blive foretaget afstemning jf. udleveret dagsorden. Det er kun registreret andelshavere der kan stemme, men alle forbrugere kan deltage i selve generalforsamlingen. De forbrugere der ønsker dagsorden og informationsmateriale, kan ved henvendelse til sekretæren få dette udleveret. Henvendelse kan ske tirsdag og onsdag mellem kl. 16 og 18 på adressen Assenbækvej 18.

Venligst bestyrelsen

 


 

Orientering fra varmeværket - november 2016

 

INFO VARMEVÆRK

På grund af reparationsarbejder på Varmecentralen, kan der i dagtimerne forekomme afbrydelser af varmeforsyningen følgende dage:

Mandag 28. november og tirsdag 29. november.

 

Venligst Bestyrelsen.

 


 

Orientering 2 fra varmeværket - juni 2016

 
VANDSPILD - STÅR DIN VANDMÅLER STILLE?

Der er en fjernvarmekunde som har en utæthed i sin varmeinstallation. Dette medfører, at der løber store mængder vandværksvand ind i fjernvarmenettet.

Derfor bedes du venligst tjekke din vandmåler (ikke varmemåler), de små røde visere skal stå stille, når du ikke har forbrug af vandværksvand ved f.eks. vandhaner, toilet og vaskemaskine.

Står din måler ikke stille bedes du kontakte Varmeværkets bestyrelse.

HUSK det er dig selv der skal betale for forbruget af vandværksvand – så derfor tjek det nu.

 

Bestyrelsen for Vester Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.

 


 

Orientering 1 fra varmeværket - juni 2016

 

Ændring af indbetaling og årsopgørelse.

På grund af mange forbrugeres manglende rettidige indberetning i forbindelse med årsaflæsningen har det ikke været muligt at afslutte årsregnskabet over forbrugt varme i forbrugsperioden fra 01-05-2015 til 30-04-2016, således at opkrævningen kan ske primo juni som planlagt.

Derfor vil der ikke blive opkrævet den normale rate primo juni 2016.

Årsafregningen for ovennævnte forbrugsperiode og raten med planlagt opkrævning primo juni vil i stedet blive opkrævet primo juli.

Herefter vil den næste rate - som normalt - forfalde primo september.

Bestyrelsen beklager den ulejlighed ovennævnte medfører for forbrugerne.

 

Bestyrelsen for Vester Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.

 

 

Orientering fra varmeværket - april 2016

 

Kære forbrugere.

Vi håber I alle har haft en rigtig god påske. Med denne orienteringsskrivelse vil vi fortælle lidt om, hvad der "rør sig", og samtidigt vil vi udlevere/udsende varmeværkets årlige selvaflæsningskort.

 

Selvaflæsning

Der er 3 muligheder for selvaflæsning i forbindelse med årsopgørelsen:

 1. Du kan gå ind på www.vhjermitslev.dk, klikke på ”Varmeværk” og følge anvisningen.
 2. Du kan udfylde kortet manuelt og sende det til varmeværket på Thomas P. Hejlesvej eller aflevere det i vores postkasse på varmeværket.
 3. Du kan tage kontakt til bestyrelsesmedlemmerne som anført på kortet.

For de af jer, der har muligheden, skal vi venligst anmode om, at I benytter hjemmesiden.

Bemærk venligst fristen den 5. maj 2016.

 

Forbrugernes budget for 2016/17

Budgettet i MWh for 2016/17 vil til orientering blive fastsat til det samme som budgettet for 2015/16. Den faste afgift bliver i 2016/17 kr. 8.125 inklusive moms, og prisen pr. MWh bliver i 2016/17 kr. 800 inklusive moms.

 

Genforhandling af kontrakt med Industrivarme

Bestyrelsen er i gang med at forhandle en forlængelse af kontrakten med Industrivarme. Vi påtænker at forlænge kontrakten i yderligere 2 år frem til og med september måned 2018, men vi mangler afsluttende forhandling af et par mindre detaljer. Vi arbejder naturligvis på at få en aftale i stand, der er så fordelagtig for værket og dermed også for forbrugerne som overhovedet muligt.

 

Udskiftning af batterier i samtlige målere hos forbrugerne

Alle forbrugere skulle nu gerne have haft besøg af Calle, som har været behjælpelig med at udskifte batterier i målerne. Samtidigt er der lavet kontrol af forbrug, fremløbs/returløbs temperaturer samt aktuelt flow hos de enkelte forbrugerne. Disse data vil bestyrelsen bruge til vurdering af relevante tiltag for optimering af varmeværkets økonomi.

 

Etablering af ny vej med tilkørsel fra Assenbækvej

Som et led i forhandlingerne med kommunen i forbindelse med rekonstruktionsplanen blev varmeværket tilbudt at købe grunden øst for Assenbækvej 10. Dette alene med henblik på etablering af en ny vej, som går ned bagom værket, og som naturligvis har til hensigt at mindske generne hos beboerne på Thomas P. Hejlesvej i forbindelse med levering af piller til værket. Kommunen har lavet overkørsel på fortovet, og der er allerede lavet vendeplads bagved værket.

 

Bestyrelsen for Vester Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.

 


 

Information til forbrugerne - april 2015

 

Hermed en lille forsinket påskehilsen fra Varmeværket.

Vi håber, at I er kommet godt og lunt igennem vinteren, hvor vi forhåbentlig alle har haft glæde en stabil varmeforsyning.

Tiden til selvaflæsning i forbindelse med årsopgørelsen er nu nært forestående, og vi udleverer/udsender derfor selvaflæsningskortet sammen med denne information.

Der er 3 muligheder:

1. Du kan udfylde kortet manuelt og sende det til Varmeværket på Thomas P. Hejlesvej.
2. Du kan gå ind på hjemmesiden (www.vhjermitslev.dk), klikke på ”Varmeværk” og følge anvisningen.
3. Du kan tage kontakt til bestyrelsesmedlemmerne som anført på kortet.

For de, der har muligheden, skal vi venligst anmode om, at I benytter hjemmesiden.

 

Nyt opkrævningssystem

Fra 1. maj 2015 overgår Varmeværket til ændrede opkrævningsrater. Fra de nuværende 5 rater vil der fremadrettet være 10 rater, hvor juli og august er ”frie”. Dette betyder, at årsopgørelsen forventes indarbejdet i juni raten. Du skal altså allerede igen primo maj betale rate 1 i varmeåret 2015/16. Dette vil blive opkrævet på samme måde som hidtil.

 

Bestyrelsen for Vester Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.

 


 

Orientering - 11. februar 2015

 

Kære forbrugere.

Efter generalforsamlingen ultimo september 2014 er der sket en del, og det er efterhånden et stykke tid siden, at I har hørt fra os i samlet forum. Derfor denne orienteringsskrivelse fra bestyrelsen.

 

Nyt pille fyr

Ultimo oktober blev der som planlagt installeret et nyt 1 MWh pille fyr i et nyrenoveret lokale på varmeværket. Der blev samtidigt installeret en ny skorsten, som blev sænket ned igennem taget, og til opbevaring af pillerne er der opsat en 88 m3 silo øst for bygningen.

Hele anlægget er leaset hos Dansk Industrivarme, som også tager sig af den daglige vedligeholdelse og drift af anlægget. Der har siden opstarten med det nye anlæg, så vidt bestyrelsen er bekendt med, ikke været en eneste dag, hvor forbrugerne har været uden varme. Dansk Industrivarme skal have stor ros for deres professionalisme og seriøsitet omkring pasningen af anlægget. Bestyrelsen bliver yderst sjældent involveret i forhold omkring den daglige drift, og vi modtager hver måned en statusrapport/-opgørelse på månedens varmeproduktion, så vi løbende kan følge op på produktionsprisen.

Der er netop bestilt og monteret en "forlængelsestud" til skorstenen, som sørger for, at røgen blæses endnu længere op, end det hidtil har været muligt. Vi har fra enkelte forbrugere modtaget info om, at når vinden er af en helt bestemt retning, så kan de være plaget af lugtgener fra skorstenen. Det har vi med dette tiltag forsøgt at minimere i størst mulige omfang. Skulle det mod forventning ikke afhjælpe problemet fuldt ud, hører vi naturligvis gerne fra jer.

 

Termografi

Den 4. november 2014 fik vi lavet termografi undersøgelse af varmeværkets ledningsnet. Der er heldigvis ingen alarmerende tegn på nuværende eller kommende brud, som kræver umiddelbar handling.

 

Åbent hus

Den 8. november var der åbent hus arrangement på varmeværket, som var vært ved kaffe og kage. Her kunne forbrugerne blandt andet se deres nye pille fyr i drift i det nyrenoverede lokale. Arrangementet var fint besøgt, og der var en del forbrugere, der lagde vejen forbi.

 

Ny revisor

På generalforsamlingen i september sidste år bad bestyrelsen om bemyndigelse til at udøve valg af revisor indtil den førstkommende ordinære generalforsamling. Dette skete medio december 2014 samtidigt med, at HS Revision i Pandrup modtog brev fra varmeværkets advokat Jesper Langsted om, at bestyrelsen mener, at revisionsfirmaet har handlet ansvarspådragende i rådgivningen overfor varmeværket.

Valget af ny revisor faldt på BDO Scanrevision i Hjørring, som har stor erfaring med revision og rådgivning af varmeværker. De møder vi i bestyrelsen til nu har holdt med revisorerne, og den rådgivning og assistance vi til nu har modtaget, tegner til et godt og langvarigt samarbejde.

 

Status på andelshavere

Status p.t. er, at vi er oppe på godt 160 andelshavere. Bestyrelsen vil gerne sige tak for den opbakning, der har været fra forbrugerne i den henseende. Bestyrelsen har kun kendskab til 2 forbrugere, der ønsker at udtræde af varmeværket, og vi har i bestyrelsen den senere tid oplevet øget interesse for tilkobling af nye forbrugere.

 

Nyt revideret takstblad

Vi vil gerne henvise til takstbladet på varmeværkets hjemmeside, som nu også beskriver forhold omkring varmeværkets leveringsbetingelser.

 

Tak til arbejdsgruppen

Bestyrelsen vil endnu engang sige mange tak for indsatsen til den arbejdsgruppe, der er tilknyttet varmeværket. Ingen nævnt - ingen glemt.

 

På genhør, og husk - det er jeres varmeværk - ikke bestyrelsens - så I er altid velkomne.

Jesper Olesen, Niels Ørndrup, Per Emil Mortensen, Niels Alfred Larsen og Preben Skøttrup.

 


 

Nyt træpillefyr

Kom og se det nye træpille fyr. Lørdag 8. november 10:00 til 12:00. Der er kaffe på kanden og muligvis lidt kage dertil.

På gensyn

Bestyrelsen

 


 

Mandag 20-10-2014 kl. 11:00

Kære forbruger

Der er midlertidigt stømafbrydelse på varmeværket, derfor pumpes der ikke varmt vand rundt i øjeblikket, forventes at være normaliseret ved middagstid (ca.12:00)

Venligst

Bestyrelsen

 


 

Torsdag 16-10-2014 kl. 22:00

Kære forbruger

Nu forventer vi igen stabil varmeforsyning og den gode nyhed er, at det nu ikke længere ser ud til, at der som varslet kommer forstyrelser i varmeproduktionen fredag 16 oktober.

Det nye pille fyr er nu tæt på, at være færdig instaleret og vi forventer det overtager produktionen af varme inden næste weekend.

Venligst

Bestyrelsen

 


 

Torsdag 16-10-2014 kl. 20:03

Varmen er i øjeblikket ustabil, der arbejdes på at afhjælpe fejlen.

Vi beklager ulejligheden

Bestyrelsen

 


 

AFBRYDELSER AF VARMEN

Kære Forbruger
I forbindelse med tilslutning af det nye pillefyr bliver det, nødvendigt med periodevis afbrydelser af varmen til forbrugerne i V. Hjermitslev således:
Fredag 17. oktober i tidsrummet kl. 09:00 til 14:00.

Venligst
Bestyrelsen

 


 

Forbrugermøde i LUNDEN 23. september kl. 19:00

Her vil vi fortælle om:
• Tilknytningen til Energiværket der ophører pr. 1. oktober 2014.
• Køb af jord og bygninger på Th. P Hejlesvej (Varmecentralen).
• Eftergivelse og omlægning af gæld.
• Omskiftning fra nuværende Bio olie til træpiller som brændsel.
• En ny og historisk lav MWH pris, nyt budget og efterreguleringer af tidligere ratebetalinger.
• Præsentation af de nye vedtægter, hvor der ikke er længere er solidarisk hæftelse og hvor der er mulighed for, at udtræde som andelshaver.
• Fremtidsplanerne for fjernvarme i V. Hjermitslev (ny kedel til træflis)
• Afviklingen af generalforsamlingen 30. september.


Generalforsamling


Der indvarsles hermed til ordinær generalforsamling således: LUNDEN 30. september kl. 19:00.
På generalforsamlingen skal der træffes beslutninger om rekonstruktionsplanen og fremtidigt budget (orientering og drøftelser herom sker på forbrugermødet).
Indkaldelse med dagsorden, budget og regnskab vil tilgå forbrugerne senest en uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

 


 

Orientering - 9. august 2014
 

Kære  forbruger
Igen har vi konstateret, at revisoren (HS Revision Pandrup) ikke har kunnet leve op til vores forventninger. Først blev årsopgørelse og 1. rate opkrævning ikke udsendt som forventet, og planlagt betaling primo juli var derfor ikke mulig. Derfor kom vi i likviditets problemer og så os derfor nødsaget til at indgive konkursbegæring. Denne blev så senere annulleret, idet der blev etableret en driftsgaranti frem til primo september. Revisor indvilgede i at betale omkostningerne ved etablering af denne driftsgaranti (ca. kr. 10.000,-).

Bestyrelsen aftalte herefter med revisor, at juli opkrævningen skulle fremsendes til forbrugerne således, at den kunne betales primo august. Det har så desværre vist sig, at revisoren har fravalgt at medsende budget og aflæsningsskema, så forbrugerne kun har modtaget årsopgørelse og et opkrævningsbeløb. Da opkrævningsbeløbet dækker både årsopgørelse og 1. rate, så har der hos forbrugerne forståeligt nok været tvivl om, hvad det egentlig er, de betaler for.

Revisor har holdt ferielukket, og det har først her i uge 32 været muligt at få kontakt til revisor.

Bestyrelsen har nu udtrykt vores utilfredshed, og revisoren har lovet at sørge for udsendelse af budget og aflæsningsskema. Materialet bliver udsendt direkte fra Nets sammen med en opkrævning på kr. 0, så denne nulopkrævning skal I naturligvis blot se bort fra. Nogle forbrugere har allerede modtaget materialet, og resten kan forvente modtagelse en af de nærmeste dage. Sker det mod forventning ikke, bedes I kontakte bestyrelsen, så vi kan få det fremsendt til jer.

Bestyrelsen har indkaldt revisor til møde i næste uge (uge 33), og der vil vi forsøge at få en forklaring på disse uholdbare problemstillinger og forhindre, at de gentages.

Bestyrelsen har stor forståelse for den frustration, dette skaber hos forbrugerne, og vi er helt klar over det uholdbare i situationen. Det mest tydelige tegn på denne frustration er, at en stor del af forbrugerne ikke i øjeblikket har betalt det opkrævede beløb rettidigt. Bestyrelsen opfordrer venligst til, at udestående beløb betales snarest muligt efter modtagelse af budget og aflæsningsskema.


Venligst

Bestyrelsen

 


 

Orientering - 8. august 2014

Kære forbruger
Håber du har haft en god juli måned – det er jo ikke varme vi har manglet!
4. juli afholdte vi vores forbrugermøde i Lunden. Bestyrelsen takker for det store fremmøde og den opbakning vi fik til, at fortsætte vores arbejde med at skaffe billigere varme. Der er et referat af mødet på hjemmesiden. I ugen efter mødet blev der forhandlet videre og resultatet heraf blev en midlertidig løsning med følgende indhold:
Efter forhandling mellem Varmeværkets bestyrelse, Kommunen, Sparekassen Vendsyssel og Vester Hjermitslev Biogas ApS er der opnået aftale om tilvejebringelse af den fornødne midlertidige driftskredit. Således er den umiddelbare drift af Varmeværket og varmeproduktionen sikret frem til primo september 2014.
Aftalen indebærer, at parterne fremadrettet arbejder konstruktivt sammen for at sikre en langsigtet løsning for kollektiv varmeforsyning via V. Hjermitslev Varmeværk. Dette medfører samtidig, at tidligere nævnte løsningsmodeller tages af bordet og efter forhandling vil blive erstattet af noget helt andet inden 1. september 2014. Det er en forudsætning for aftalens holdbarhed, at de forventede ratebetalinger primo august og september tilgår.
Som følge af ovennævnte annulleres den underskrevne konkursbegæring og bestyrelsen fortsætter indtil videre.
Bestyrelsen har her ved slutningen af juli måned konstateret, at der igen er begået fejl hos revisor. Dette er beskrevet selvstændigt på hjemmesiden.

Der har været et par artikler i Avisen som har beskrevet processen og fremtiden. Der er været en rettelse til den sidste artikel idet indholdet kunne forstås som om der under visse omstændigheder automatisk ville komme ny konkurs, hvilket ikke er tilfældet.

Bestyrelsen forsøger af alle kræfter, at videreføre Varmeværket som selskab. En konkurs under den nuværende selskabsform og nuværende vedtægter vil kaste forbrugerne ud i en uoverskuelig situation og koste forbrugerne en masse penge. Derfor blev der også efter Lunden mødet arbejdet så kraftigt på, at skabe en mulighed for videreførelse og det lykkedes via den driftsgaranti som løber til 01. september.

Nu er alle færdige med, at holde ferie og forhandlingerne med kommunen genoptaget. Fredag 08. august var der møde med kommunen hvor borgmester og advokat deltog sammen med dele af bestyrelsen.  Bestyrelsen arbejder på, at få eftergivet så meget som muligt af de to kommunelån. Samtidig skal der findes en løsning på hvorledes en evt. restgæld kan opkræves. Vi har haft møde med sparekassen vedr. den gæld der er på kassekreditten, (vi overtog 1,4 million fra den tidligere bestyrelse). Når der er fundet en løsning med kommunen er Sparekassen villig til at omlægge kassekreditten til et langfristet lån, herved opnår vi en besparelse. Denne besparelse og den gæld som forventelig bliver eftergivet vil så kunne medføre en reduktion i varmeprisen. 
Den nuværende bestyrelse har stoppet betaling af ydelser på kommunelånene . De indbetalinger vi modtager fra forbrugerne bliver alene brugt til daglig drift, betaling af varme leveret af Ole Skov og afdrag på kassekreditten. Såfremt vi skal undgå en altødelæggende konkurs er vi derfor afhængig af, at forbrugerne betaler de fremsendte opkrævninger.


Vi planlægger på afholdelse af ordinær generalforsamling primo september hvor den opnåede forhandlingsløsning, forelægges forbrugerne til afstemning, eftersom bestyrelsen ikke ønsker at stå alene bag et eventuelt kompromis. Såfremt det bliver vedtaget kan vi gå videre med resten som indebærer ændring af selskabsform (til AMBA) og ændring af vedtægter, alternativet til et sådan kompromis bliver en "altødelæggende" konkurs, eller en opløsning af Varmeværket med overdragelse af værket til en likvidations-komité, som så kan overtage og fortsætte eventuelle forhandlinger (jf. § 20 i vedtægterne).
Vi vil forsøge, at få borgmesteren til at deltage i denne generalforsamling.
 Alt dette arbejde vil naturligvis ske under vejledning af vores advokat.
Derfor kære forbruger – mød venligst op når vi kalder igen .

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 


 

Orientering - 29. juli 2014
 

Bestyrelsen har her ved slutningen af juli måned konstateret, at der igen er begået fejl hos revisor idet revisoren ved fremsendelse af ratebetaling og årsopgørelse har fravalgt at medsende budget og styringstabel (aflæsningsskema) i august opkrævningen. Bestyrelsen undersøger i øjeblikket hvorledes der kan blive rettet op på dette.
Herudover forventer bestyrelsen, at genoptage forhandlingerne med kommunen vedr. de to kommunelån (2,8 million)som Energitilsynet fastslog ikke måttes opkræves hos forbrugerne via varmeprisen. Disse forhandlinger genoptages når vores advokat kommer tilbage fra ferie 04. august. Energitilsynets afgørelse omkring de to kommunelån betyder, at bestyrelsen nu undersøger muligheden for nedsættelse af den faste afgift.
I august skal vi også jf. vedtægterne have afholdt ordinær generalforsamling. Bestyrelsen vil i den forbindelse forsøge, at omdanne selskabet til et AMBA selskab(andelsselskab med begrænset ansvar). Vi gik jo alle og troede, at Varmeværket var et AMBA selskab – men det var det ikke. I forbindelse med en ændring til anden selskabsform skal vedtægterne også ændres. Alt dette arbejde vil naturligvis ske under vejledning af vores advokat.
Derfor kære forbruger – hjælp os med dette og vær klar til, at møde op når vi kalder igen .

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 


 

Konkursbegæring annulleres, bestyrelsen fortsætter.

Kære forbruger
Efter forhandling mellem Varmeværkets bestyrelse, Kommunen, Sparekassen Vendsyssel og Vester Hjermitslev Biogas ApS er der opnået aftale om tilvejebringelse af den fornødne midlertidige driftskredit. Således er den umiddelbare drift af Varmeværket og varmeproduktionen sikret frem til primo september 2014.
Aftalen indebærer, at parterne fremadrettet arbejder konstruktivt sammen for at sikre en langsigtet løsning for kollektiv varmeforsyning via V. Hjermitslev Varmeværk. Dette medfører samtidig, at tidligere nævnte løsningsmodeller tages af bordet og efter forhandling vil blive erstattet af noget helt andet inden 1. september 2014. Det er en forudsætning for aftalens holdbarhed, at de forventede ratebetalinger primo august og september tilgår.
Som følge af ovennævnte annulleres den underskrevne konkursbegæring og bestyrelsen fortsætter indtil videre.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Vester Hjermitslev Varmeværk

 


 

Forbrugermøde i Varmeværket afholdt den 4. juli 2014 klokken 17:00 i Lunden
 

Den orientering Preben Skøttrup gav ved mødets start.

Kære forbrugere.
Tak fordi I er mødt op til dette forbrugermøde i Varmeværket. Vi er klar over, at mødet er indkaldt med ultrakort varsel og i en dum periode grundet sommerferien, men den seneste uges udvikling har gjort, at bestyrelsen har fundet det nødvendigt, at orientere forbrugerne om Varmeværkets situation.
Hvis vi kigger tilbage til den ekstraordinære generalforsamling den 1. april på Vester Hjermitslev Kro, så hørte I samtlige bestyrelsesmedlemmer i den nu siddende bestyrelse give udtryk for, at vi ville arbejde for billigere varme til Varmeværkets forbrugere.
Det kan vi alle 5 kigge hinanden i øjnene og sige, at vi også fra dag ét har forsøgt. Det har med andre ord været absolut højeste prioritet for bestyrelsen. Næst derefter har vi via hjemmesiden eller orientering på papir forsøgt at orientere jer forbrugere så meget, som overhovedet muligt.
Når det så er sagt, så er det ikke alle ting, der kan ske ”over en nat”.

Jeg vil nu kort prøve at ridse forløbet op fra perioden op til den 1. april og frem til nu. En mere udtømmende beretning finder i på Varmeværkets hjemmeside, hvor der er fyldige orienteringer for henholdsvis april og maj måned.
En arbejdsgruppe bestående af en række forbrugere ønskede en ny bestyrelse i Varmeværket. Dette primært af den årsag, at der i forbindelse med salget af Energiværket umiddelbart før Energiværkets konkurs var indgået en aftale om en forhøjet varmepris, som arbejdsgruppen ikke syntes var rimelig.
Arbejdsgruppen tog derfor initiativ til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling grundet mistillid til den daværende bestyrelse, og resultatet af generalforsamlingen kender I jo.
De medlemmer af arbejdsgruppen, der ikke kom i bestyrelsen, skylder vi en stor tak. For de har fra dag ét arbejdet ihærdigt med at se på alternative varmekilder, og de har ligeledes været en kæmpe hjælp i forbindelse med praktisk arbejde i og omkring Varmeværket. Tak for det - ingen nævnt - ingen glemt.

Da bestyrelsen medio april modtog bestyrelsesmaterialet fra den afgåede bestyrelse, kunne arbejdet først for alvor komme i gang”, og vi må sige, at vi på ingen måde havde forudset, at Varmeværkets situation og tilstand var, som den var/er.
Det økonomiske råderum har hele perioden været yderst begrænset, og bestyrelsen har haft fokus på at bringe ”gamle forbrugersager” i orden og få styr på økonomien. Som I jo ved, var Varmeværkets samlede gæld på omkring 5 millioner kroner.
Oveni var der jo så lige en årsaflæsning og en efterfølgende årskørsel hos Dansk Fjernvarme Forsyning, der skulle tages hånd om, men inden da skulle Energitilsynet først godkende budget og priser for det nye regnskabsår.
Orienteringen på hjemmesiden fra maj måned slutter med, at bestyrelsen i forlængelse af et møde hos revisoren primo maj, har søgt Energitilsynet om, at den faste afgift måtte forhøjes fra kr. 4.500 til kr. 7.785 (begge inkl. moms), idet forhøjelsen alene skulle gå til dækning af gælden på de 5 millioner kroner. Eneste sikre indtægtskilde er jo netop forbrugerne, så der var ikke med den så korte varsel tid til at gøre andet, end at søge Energitilsynet om lov til at opkræve hele gælden over 15-18 år via fastafgiften.

Der ligger nu en endelig formandsafgørelse fra Energitilsynet, som blandt andet slår fast, at de 2 kommunekredit lån ikke må indregnes i varmeprisen, da tab på lån til ens leverandør ikke anses som indregningsberettigede i henhold til varmeforsyningsloven. Hele konstruktionen har derfor fra start af været ulovlig.
Det betyder med andre ord, at bestyrelsen nu står i den situation, at vi ikke må opkræve de godt 2,8 millioner kroner hos forbrugerne via varmeprisen. Vores pengeinstitut har meddelt os, at såfremt kommunen tager ”deres del af kagen”, så vil pengeinstituttet være positive overfor en løsningsmodel, som kunne sikre en bedre likviditet og dermed øget økonomisk råderum. Samtidigt ville det jo sikre, at bestyrelsen kunne komme videre med fremtidsplanerne for Varmeværket.
Varmeværket har nu deltaget i 2 møder på kommunen (det sidste i tirsdags), og kommunen ønsker nu at ”strikke en sandhed sammen” overfor Energitilsynet med den begrundelse, at underdækningen er opstået som følge af, at Varmeværket har betalt for lidt for varmen hos Energiselskabet i perioden fra 1. juni 2011 til 1. april 2014, da en stor del af opvarmningen i den periode er foregået via køb af bio- og fyringsolie.
Kommunen ønsker tilsyneladende ikke at indse, at de har et medansvar for, at de hjemtagne kommunekreditlån ikke er lovlige at opkræve hos forbrugerne, og at de derfor aldrig burde være blevet søgt hjemtaget.
Varmeværkets bestyrelse mener naturligvis, at vi har betalt så rigeligt for varmen, og at vi ikke rent moralsk vil være med til at ”digte en historie”, der passer til kommunen og deres folk.


For at illustrere det, kan jeg sige, at:
1. Varmeværket har betalt kr. 9.323.000 i perioden fra 01-05-10 til 31-12-13.
2. Energiværket har købt olie for kr. 3.118.155 i perioden fra 01-06-11 til 01-04-14.
3. Varmen fra olien er fremkommet ved, at Energiværket har fyldt olie på Varmeværkets egne kedler.
4. Varmeværket har i den forbindelse betalt for strøm og slidtage, og det er aldrig modregnet.
5. Den procesvarme (*), der er gået retur fra Varmeværket til Energiværket, er aldrig modregnet.
(*) Procesvarme er den varme, som Energiselskabet har haft behov for, for at kunne varme reaktoren op, så gasproduktion kan finde sted.

For at illustrere omfanget af procesvarmen, kan jeg oplyse, at:
1. Marts 2014 = 301 MWh  …  Marts 2013 = 703 MWh.
2. April 2014 = 305 MWh  …  April 2013 = 544 MWh.
3. Maj 2014 = 224 MWh  …  Maj 2013 = 444 MWh.
4. Juni 2014 = 150 MWh … Juni 2013 = 267 MWh.
5. Marts til juni 2014 = 980 MWh  …  Marts til juni 2013 = 1.958 MWh.

Det giver altså på de 4 måneder et mindre forbrug i forhold til sidste år på 978 MWh, hvilket altså på nær 2 MWh er en direkte halvering. Det betyder med andre ord, at Varmeværket trods den forhøjede pris, som jo i forbindelse med salget af Energiværket steg fra kr. 575 til kr. 750 pr. MWh, rent faktisk har betalt ((1.958*575)-(980*750)) = kr. 390.850 mindre i år end sidste år i samme periode.
Det skal retfærdigvis nævnes, at der den 4. marts 2014 blev opsat en ny måler, som anvendes til aflæsning af Varmeværkets forbrug af MWh hos Energiværket. Det er dog i den forbindelse fuldstændig ligegyldigt, om Varmeværket har betalt for meget for en defekt måler og procesvarmen, eller alene for procesvarmen, for pengene er betalt til Energiværket.

Det skal i samme forbindelse nævnes, at Ole Skov har levet 100% op til sine forpligtelser - i hvert fald i forbindelse med at sikre varme til forbrugerne i Varmeværket . Ydermere har Ole Skov indvilliget i at yde kredit til Varmeværket i perioden frem til den 7. juli 2014, hvor årsopgørelserne jo skulle ud til forbrugerne via betalingsservice. Det ville give Varmeværket et nettobeløb (altså første aconto rate reguleret for årsopgørelserne) på godt kr. 900.000.
Oveni alt ovennævnte er der så uheldigvis sket det, at der i forbindelse med revisorens overførsel fra Dansk Fjernvarme Forsynings EDB system til Nets er begået en fejl, så årsopgørelserne først kommer ud primo august i stedet for primo juli.

Det stiller nu Varmeværket i den situation, at bestyrelsen må indse, at vi står i en situation, hvor:
a) Energitilsynet har fastslået, at vi ikke må opkræve kommunekreditlånene via varmeprisen.
b) Kommunen ønsker at redde eget skind og fragå deres del af ansvaret ved at forhale sagen.
c) Pengeinstituttet ønsker forståeligt nok et positivt tilsagn fra kommunen, før de tør gå videre.
Det stiller bestyrelsen i en fastlåst situation, og det betyder, at vi onsdag aften meddelte vores advokat følgende:
En enig bestyrelse har i aften besluttet, at vi nu har nået håbløshedstidspunktet.

Vi kan ikke se, at vi indenfor en overskuelig fremtid får likviditet til at betale vores fordringer.
Bestyrelsen har hele tiden ønsket ærlighed frem for alt, og ingen af os ønsker at deltage i kommunens krumspring.

Vi kan derfor ikke stå inde for Varmeværkets videre drift.
På borgermødet på fredag meddeler bestyrelsen derfor, at vi enten trækker os for at gøre plads til andre, og hvis det ikke sker, så indgiver vi Varmeværkets konkursbegæring.

 

Tak.
Spørgsmål er nu velkomne.

 


 

Orientering - maj 2014

Kære forbruger
Du sidder nu med information over, hvorledes april måned er gået.

Den første konkrete opgave for den nye bestyrelse var rottebekæmpelse. Det viste sig, at der gennem længere tid havde været et massivt angreb af rotter der kunne færdes uhindret via kloakker og sprækker ved døre og porte. Der er nu iværksat en bekæmpelsesplan med firmaet X-pest som også har opsat ”rottekasser”.
Som følge af ovennævnte rotteangreb og almindelig manglende oprydning og rengøring - såvel ude som inde - var der fredag 11. april oprydning, rengøring samt reparation af porte og kloakker. Rotterne havde også uhindret adgang via bevoksning som voksede direkte op i tagkonstruktionen. Denne bevoksning blev fjernet efter anvisning fra X-pest. Alt dette arbejde blev udført med stor hjælp fra den arbejdsgruppe som er tilknyttet Varmeværket – tak for det.

På anbefaling fra juristerne ved Dansk Fjernvarme forening, tog bestyrelsen 09. april kontakt til advokat firmaet Hjulmand og Kaptajn i Hjørring. Herfra fik vi tildelt advokat Jesper Langsted (JL) som vores advokat.
Der er via sekretæren tilsendt JL en stor mængde informationer via mail, brev og pr. telefon.

Revisor modtager 14. april bestyrelsesmaterialet fra Kirsten Birke. Dette medfører, at den nye bestyrelse først på dette tidspunkt får indsigt i økonomi og tidligere dispositioner. Adgang til kassekredit og e-box får bestyrelsen først 25. april. Dette medfører et antal rykkere og meget sen iværksættelse af regnskabsafslutning 2013-2014.

23. april var der i retten i Hjørring indkaldt til skiftesamling på foranledning af ønske fra én af Energiværkets kreditorer. Bestyrelsen havde som bemærkning hertil naturligvis ligesom andre undret os over hvorledes det har kunnet lade sig gøre at sælge Energiværket for kun 50.000 kr. Vores advokat repræsenterede Varmeværket på dette møde hvor der blev valgt en ny kurator Casper Nørgaard Aalborg. 
23. april var der om eftermiddagen møde med Varmeværkets advokat Jesper Langsted  på varmeværket. JL beså faciliteter, bygninger og tilliggende jord (som vi ønsker at overtage). Herefter beså bestyrelse og JL efter aftale Energiværket (for ved selvsyn at se hvad man kan få for 50.000 kr.) Herfra kørte bestyrelse og JL til Pandrup hvor der kl. 18:00 var møde ved Revisor Henning Nielsen.
Under dette møde var der særligt fokus på spørgsmål vedr. vores gæld:
• Hvor stor er den?
• Kan vi på nogen måde slippe for at vedgå os gælden?
• Kan vi lade Varmeværket gå konkurs?
• Kunne vi bare undlade at betale af på Kommunekreditten?
• Kunne vi evt. indsætte ydelserne på en spærret konto indtil forhold omkring ansvar og habilitet er undersøgt?
• Er der overensstemmelse mellem det der blev vedtaget og givet tilsagn til - på den ekstraordinære generalforsamling på Kroen 14. maj 2012 - og den måde pengene efterfølgende er brugt på?
• Anvendelsen af Varmeværkets kassekredit?
Ovennævnte emner vil vi i den kommende tid have fokus på og få undersøgt nærmere rent juridisk i samarbejde med revisor og advokat.

Konklusionen på disse drøftelser med revisor og advokat blev, at vi nok er bedst tjent med indledningsvis at forsøge om vi kan fortsætte på det aftalegrundlag der foreligger med kommunekredit.
På mødet fortalte advokaten for øvrigt, at Varmeværket ikke som vi regnede med, var registreret som et AMBA selskab men som et selskab med solidarisk hæftelse. Det betyder i princippet at vore kreditorer kan opkræve hele gælden hos en forbruger som så efterfølgende selv må gå videre med krav mod de øvrige forbrugere.
Det blev også besluttet, at advokaten indledningsvis skulle undersøge det juridiske grundlag for den indgåede leveringsaftale imellem Varmeværket og Energiværket på de kr. 750 pr. leveret MWh ekskl. moms. Herudover skulle advokaten arbejde på at både bygninger og jordtilliggende på Ths. P. Hejlesvej 3 fremadrettet skulle tilhøre Varmeværket. Advokaten forlod herefter mødet og bestyrelsen drøftede regnskabsafslutning, varmeaflæsning og næste års varmepris med revisor. Arbejdsgruppen var igen til stor hjælp i forbindelse med uddeling af aflæsningskort, aflæsning og indtastning.

29. april sender advokat brev til de nye ejere på Energiværket med bl.a. dette indhold citat:

For god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at denne aftale ikke er under-skrevet af de tegningsberettigede i varmeværket, og heller ikke lever op til kravene for den leveranceaftale, der jo efterfølgende skulle forhandles, hvorfor min klient føler sig juridisk ubundet af den ”natlige” aftale umiddelbart før energi-værkets konkurs.
Omvendt følger min klient naturligvis en moralsk forpligtelse til at efterleve aftalens pris i denne overgangsperiode, de nye a conto varmeopkrævninger udsendes efter.
Den meget høje pris betyder imidlertid, på grund af værkets ledningstab, at der skal budgetteres med en pris til slutbrugeren på knap kr. 1.000 pr. Mwh.
Det siger sig selv, at en sådan pris på længere sigt ikke er holdbar.
Jeg håber derfor, vi kan komme i dialog omkring jeres planer og muligheder.
Citat slut

I samme brev fortsætter advokat således citat:
Jeg håber derfor, vi kan komme i dialog omkring jeres planer og muligheder, ligesom jeg venligst skal bede om, at I overdrager ejendommen matr.nr. 29-u V. Hjermitslev By, V. Hjermitslev, der jo i forvejen ligger helt tæt på varmeværket til min klient til sammenlægning med dennes nuværende mindre ejendom af matr.nr. 30-by.
Der vil blive tale om en arealoverførselssag, som jo også var forudsat ved jeres køb af alle energiværkets ejendomme og aktiviteter for kr. 50.000, så min klient ville være glad, om overdragelsen kunne ske til en formel købesum á f.eks. kr. 1,- mod at køber betaler alle handelsberigtigelsesomkostningerne
.
Citat slut

Ejeren af Energiværket (direktør Ole Skov) har endnu ikke reageret på advokatens henvendelse.

02. maj møde på Varmeværk med deltagelse af revisor.
Revisor havde udarbejdet forslag til brev til Energitilsynet. I dette brev søger vi om 18 års afvikling af kommune lånet og et fastforrentet lån til afvikling af kassekreditten. Revisor havde samtidig udarbejdet budget for de næste 12 måneder herunder også forslag til varmepris og fastafgift. Der har i Svebølle på Sjælland været en lignende sag og den er der henvist til i vores ansøgning.

På mødet 17. marts på Kroen blev der af den gamle bestyrelse nævnt tiltag som ekstra ratebetaling og en midlertidig højere varmepris. Begge muligheder har efterfølgende vist sig ikke at være praktisk mulige. Derfor pålægges den højere købspris ved Energiværket (kr. 750 pr. leveret MWh ekskl. moms) for marts og april 2014 i stedet på næste års varmepris. Yderligere er der underskuddet fra forrige år på 119.000 kr. som den gamle bestyrelse undlod at opkræve, disse penge pålægges også udgiften i varmeåret 2014/2015. Varmeværkets samlede gæld - som vi p.t. er bekendt med - (kassekredit og Kommunelån) udgør p.t. ca. 5,2 million.

Fastafgiften foreslås derfor af revisor ændret fra kr. 4.500 til kr. 7.785 (inkl. moms) idet forhøjelsen af fastafgiften alene vil gå til dækning af gæld på de 5,2 million. På den måde er alle forbrugere med til ligeligt at betale for den situation, vi nu alle befinder os midt i.
Varmeprisen pr. MWh ændres fra kr. 775 til kr. 1.219 (inkl. moms), så længe den nuværende leveringsaftale benyttes.

06. maj sendte revisor ansøgningen om afvikling af lån og forslag til næste års varmepris til Energitilsynet. Bestyrelsen afventer fortsat svar fra Energistyrelsen.

Revisor havde til mødet 02. maj udarbejdet et detaljeret budget for de næste 12 mdr. Et af de mest akutte problemer er vores likviditet. Revisoren nævnte nogle forskellige modeller som det blev besluttet han skulle undersøge. Der skulle angiveligt have været noget tilsvarende i Mou varmeværk. Når nuværende gæld fordeles på de enkelte forbrugere udgør den ca. 35.000 kr. Vi har drøftet forskellige løsninger med vores revisor, og en mulighed for at skabe likviditet og dermed forøge muligheden for at låne til et pille/flis fyr kunne derfor i fase 1 være:
• De forbrugere der har økonomisk mulighed herfor kunne indbetale deres gældsandel og dermed blive fritaget for den høje fastafgift de næste 18 år.
• Der blev skabt en kollektiv mulighed for lån i pengeinstitut af de 35.000 kr. Det kunne evt. være med en kommunegaranti som sikkerhed.
• Kommunen stiller evt. med en 3 mulighed (kommune lån) som kan benyttes af den enkelte forbruger. Det kunne vel også være meget rimelig som kompensation for den måde hvorpå kommunens embedsmænd har medvirket til at bruge forbrugernes penge.
Der kunne således blive tale om en differentieret fastafgift eller en samlet afvikling af Varmeværkets gæld. Ved at benytte et af ovennævnte forslag opnås der det, at gælden flyttes/overføres fra den enkelte bolig og til den person der har været forbruger i den periode hvor den samlede gæld er blevet oparbejdet. Det drejer sig om perioden 1-1-2012 til 31-4-2014. Dette medfører dermed, at såfremt nogle med fjernvarme ønsker at sælger deres hus, tager de gælden med i stedet for, at den nye husejer skal overtage og afvikle gælden de resterende antal år (op til 18år).

Fordelen ved ovennævnte modeller ville være et lettere hussalg (der ville være en normal varmeudgift for det enkelte hus). Endvidere ville det forbedre Varmeværkets likviditet og muligheden for etablering af pille/flis fyr ville forøges væsentligt.  Ovennævnte muligheder er ikke sagsbehandlet færdig endnu, men bestyrelsen modtager gerne reaktioner fra forbrugerne på ovennævnte likviditets modeller.

Vores advokat har ligeledes i et andet brev til bestyrelsen skrevet citat:

Jeg havde tilfældigvis møde med borgmester Mogens Gade i anden anledning i går, hvor jeg tillod mig at nævne, at jeg repræsenterede jer og at I behøvede lidt goodwill fra kommunen med hensyn til at lånene kunne forblive indestående til fortsat afvikling, uanset de ændrede forhold som følge af energiselskabets konkurs og det tab, vi i den forbindelse måtte realisere. Det kom bag på ham, at tabet skulle være så stort som kr. 3,6 mio., men jeg er ikke i tvivl om, at han er meget positiv for den løsning Henning Nielsen nu arbejder videre på. Borgmesteren var helt klar over, at der jo var en udfordring i forhold til hvor høj en varmepris borgerne i V. Hjermitslev kunne bære.
Citat slut

Bestyrelsen vil tage kontakt til borgmesteren for blandt andet at drøfte hvorledes kommunen kan hjælpe, herunder måske nogle af ovennævnte muligheder for at skabe likviditet hvilket er en forudsætning for, at vi kan komme videre.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 


 

Orientering - april 2014

Kære forbruger
Du sidder nu med den første information fra den nye bestyrelse som ser således ud:
Formand:  Uffe Christensen Kærgårdsvej 15 tlf. 20 28 96 18   uffe@elektrikerenas.dk
Næstformand Jesper Olesen Assenbækvej 41 tlf.50 81 27 66 olesen.jesper@live.dk
Kasserer:   Preben Skøttrup Guldstjernevej 13 tlf. 26 17 88 92   skoettrup@nordfiber.dk
Sekretær:  Niels Ørndrup Assenbækvej 18 tlf. 25 10 12 13 oerndrup@bbnpost.dk
Teknik:       Niels A Larsen Blæshøjvej 21A – 23 tlf. 22 79 88 84 info@nal-maskinfabrik.dk

Ud over at skaffe så billig varme som muligt vil vi tilstræbe en stor forbrugerservice og et højt informations niveau. Til dette behøver vi din hjælp, der er mange ældre forbrugere der ikke har internet adgang og derfor vil vi tilbyde orientering på papir til dem der ønsker dette. For dem der har internet kan informationer findes på www.vhjermitslev.dk  under Varmeværk. Derfor bedes du fortælle os hvordan du ønsker dine informationer. Du skal derfor udfylde vedlagte ”stemmeseddel” og lægge den i postkasse ved et af bestyrelsesmedlemmerne.  Såfremt vi ikke hører fra dig forventer vi du søger dine oplysninger på nettet.
Som noget nyt er der derfor også udpeget et bestyrelsesmedlem der som særlig opgave varetager forbrugerservice og forbrugerkontakt, dette er:
Jesper Olesen  Assenbækvej  41 tlf.50 81 27 66 olesen.jesper@live.dk.
Mange forbrugere har udtrykt forundring over hændelsesforløbet og alt det som konkursen på Energiværket medførte af økonomiske konsekvenser overfor varmeforbrugerne. Der har siden konkursen blev kendt, været etableret en arbejdsgruppe bestående af en kreds af forbrugere. Denne arbejdsgruppe har set på og undersøgt forløbet, muligheder og konsekvenser af konkursen.
Arbejdsgruppen har haft fokus på følgende:
• Kan vi undgå, at skulle tilbagebetale gælden til Kommune Kredit?
• Kan kommunen(evt. borgmester) drages til ansvar i ”energiens” konkurs? (kommunen har altid haft professionelle repræsentanter fra højeste niveau i bestyrelsen på energien)
• I hvilket omfang er vi forpligtiget af den indgåede ”aftale” om levering af varme fra de nye ejere af ”energien”?
• Hvilke alternative muligheder er der for at få varme?
Arbejdsgruppen har haft kontakt til såvel kommune som fjernvareforeningen, som vi alle er medlem af. Fjernvarmeforeningens jurist har nu afsluttet sin vurdering og anbefaler at vi retter henvendelse til en advokat med henblik på en juridisk vurdering af hvorledes vi står i forhold til ovennævnte problemstillinger.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Orientering fra varmeværket - juni 2017

INFO VARMEVÆRK

På grund af reparationsarbejder på Varmecentralen, kan der i dagtimerne forekomme afbrydelser af varmeforsyningen:

Onsdag den 7. juni.

 

Venligst Bestyrelsen.

Orientering fra varmeværket - januar 2018

 

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

 2.  
Sidst opdateret: Tirsdag d. 6. November 2018, kl. 17:07:48