Velkommen til Vester Hjermitslev

Hvor godt folk er, kommer godt folk til

Fællesspisning og Generalforsamling 2019

Vester Hjermitslev Pensionistforening
Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 12.30 i Lunden

Fællesspisning og Generalforsamling

Fællesspisning som traditionen byder: Gule ærter m/tilbehør. Kr. 100,00 pr. person incl. drikkevarer.

Husk tilmelding til Grethe tlf. 9888 1479 eller Ingrid tlf. 2143 1458 – gerne 1 uge før!!

Kl. 13.30 Generalforsamling med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag *)
  5. Fastsættelse af kontingent – uændret 100,00 Kr.
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer,
    2 suppleanter og 2 revisorer.
  7. Evt.

*) Forslag bedes afleveret senest 19. marts til Formanden for bestyrelsen.

Bestyrelsen siger tak til alle fremmødte til aktiviteter og datastue – Det har været en fornøjelse at se så mange medlemmer i Lunden.

På gensyn!

Sidst opdateret: Mandag d. 4. Marts 2019, kl. 12:32:50